CHLEWISKA

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
W Chlewiskach w gminie Kotuń, w zabytkowym dworku wybudowanym w połowie XIX w. dla rodziny Różańskich, znajduje się Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”. W 1926 r. dworek wraz z 300 ha gruntów kupiła wdowa po Władysławie Reymoncie, Aurelia, przeznaczywszy na ten cel część pieniędzy z nagrody Nobla. Za jej rządów Chlewiska przeżywały czasy największej świetności. W 1939 r. dwór wraz z majątkiem przejął Feliks Tymieniecki, prezes spółki węglowej „Węglobok”. W 1981 r. powstał Dom Pracy Twórczej.

Współczesność
„Reymontówka” to zabytkowy dwór z zapleczem hotelowym i rekreacyjnym. Należy do Starostwa Powiatowego w Siedlcach. W l. 2004-2006 przeprowadzono tu generalny remont. Dom Pracy Twórczej pełni ważną rolę centrum edukacji kulturalnej, historycznej i ekologicznej.