DĄBRÓWKA

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
Cyprian Norwid został ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce (imię Kamil wybrał sobie przy bierzmowaniu w Rzymie, w 1845 r.).

Współczesność
Siedziba gminy Dąbrówka w pow. wołomińskim. Jest tu organizowany Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi", Plener Malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida” oraz koncerty, konkursy, imprezy poświęcone postaci Norwida.