GARWOLIN

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
Z epoki żelaza, sprzed dwóch tysięcy lat, pochodzą ślady osadnictwa na terenie, gdzie dziś leży Garwolin. Nazwa Garwolino pojawia się w notatkach z 1386 i 1404 roku. Zdaniem jednych, pochodzi od nazwy osoby - Garwoł. Inni łączą ją z legendą o gawronach. Około roku 1423 Garwolin uzyskał prawa miejskie. Prawie 90% mieszkańców zginęło podczas najazdów Szwedów. Podczas II wojny światowej został zniszczony niemal w 70%. Po wojnie odbudowany i rozbudowany.

Współczesność
Garwolin – miasto położone nad rzeką Wilgą, siedziba władz gminy wiejskiej Garwolin i powiatu garwolińskiego przy skrzyżowaniu dróg S17 z 76.