GŁUCHY

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
W dworze w Laskowie-Głuchach, który odziedziczyła Ludwika Norwidowa, urodził się Cyprian. Został ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce (imię Kamil wybrał sobie przy bierzmowaniu w Rzymie, w 1845 r.).

Współczesność
Wieś Głuchy, w czasach Norwida Laskowo-Głuchy, miejsce urodzenia poety.