Dom św. Benedykta („Domem za Strugą”, „Fiszorek”) w Gaju

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

W małej wsi położonej wśród lasów, w oddaleniu od jej zabudowań zakonnice Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor”. W pobliżu stoi murowany dom św. Benedykta, w którym w latach 1974-1978 pięciokrotnie gościł w czasie wakacji Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, którego każdego roku odwiedzał Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, po raz ostatni dwa i pół miesiąca przed konklawe, podczas którego Kardynał został wybrany Papieżem. Do dziś zachował się pokój Prymasa z niezmienionym wyposażeniem, salonik i kaplica. W saloniku stoi fotel Prymasa Wyszyńskiego, obok ozdobiony fotel, w którym siadał Karol Wojtyła. W tym pokoju nieraz sypiał późniejszy papież Jan Paweł II. Obok znajduje się skromna kaplica z obrazem Matki Bożej i stacje Drogi Krzyżowej ofiarowane przez Kardynała. Na pamiątkę wizyt siostry w 1986 roku wmurowały przy wejściu do domu  tablicę pamiątkową.