KULIGÓW

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Kuligów to niewielka wieś w gminie Dąbrówka w powiecie wołomińskim. Większość powierzchni Kuligowa zajmują tereny rekreacyjne.