PARK KULTURY LUDOWEJ - SKANSEN W KULIGOWIE NAD BUGIEM

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Skansen w Kuligowie jest jednym z najbliższych warszawy obiektów tego typu. Powstał w 2000 roku. Można w nim zobaczyć niewielką kuźnię, warsztat rymarski, spichlerz czy magiel. Całość uzupełniają dworek szlachecki oraz wiejska chata. Warta zobaczenia jest także wozownia. 

Informacje