DĄBROWA

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Stefan Żeromski przybył na Podlasie po swym debiucie literackim. Od 2 XII 1889 do 17 VIII 1890 r. przygotowywał do egzaminów do gimnazjum w Kielcach Adama Rzążewskiego, syna właścicieli dóbr Łysów. Pisarz był chłonny wiedzy o regionie, poszukiwał też motywów do planowanych utworów. Poznawał topografię terenu i historię Podlasia. Zanotowane w Dziennikach spostrzeżenia wykorzystał m.in. w Urodzie życia, Oko za oko i Niedobitku.

Natomiast w Przedwiośniu ujął motyw podwójnego stawu o nazwie Chłodek, nad którym był w majątku Duplewice należącym do Łysowa. Obecnie w tej miejscowości, zwanej od 1930 r. Dąbrową, funkcjonuje od 1 X 2015 r. Muzeum Ziemiaństwa jako oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.