OSTROŁĘKA

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
Historia miasta sięga końca XI w., gdy na piaszczystej wyspie na wysokości ujścia Omulwi wybudowano gródek obronny, wokół którego powstała osada. Najstarszy dokument źródłowy pochodzi z 1373 r. i wiąże się z nadaniem wójtostwa w Ostrołęce Świętosławowi Romie przez księcia mazowieckiego Siemowita III. W 1526 r. włączona do Korony, we władaniu królowej Bony. Niszczona podczas pożarów, epidemii, „potopu szwedzkiego” i w czasach „wojny północnej”. Znalazła się w zaborze pruskim i została siedzibą obwodu składającego się z trzech powiatów.
W 1807 r. w Ostrołęce miała miejsce bitwa kampanii napoleońskiej między wojskami francuskimi i rosyjskimi, wygrana przez wojska Napoleona. Nazwa miasta została wyryta na Łuku Triumfalnym w Paryżu. W 1831 r. odbyła się tu jedna z największych i najkrwawszych bitew Powstania Listopadowego. Na początku XX w. Rosjanie wybudowali w Wojciechowicach koszary. W okresie II Rzeczypospolitej zniszczone przez wojny miasto odgruzowano i odbudowano. Podczas II wojny światowej zginęło około tysiąca ostrołęczan.

Współczesność
Ostrołęka leży nad Narwią. Siedziba pow. ostrołęckiego. Ośrodek usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego. Centrum folkloru kurpiowskiego.