SIEDLCE

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
Najstarszy przekaz o Siedlcach pochodzi z 1448 r. Prawa miejskie - w 1547 r. W połowie XVII w. dynamiczny rozwój miasta przerwały wojny. Odrodzenie nastąpiło za Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich. Dzięki niej Siedlce stały się jednym z ważniejszych ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce. Jej gościem był król Stanisław August Poniatowski. W czasie zaborów mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. pozwoliło ponownie rozwinąć się Siedlcom, które stanowiły ośrodek handlu i rzemiosła (krawiectwo i szewstwo). Miasto miało dobre zaplecze oświatowe. Okres wojny przyniósł ogromne zniszczenia. Prawie połowa budynków legła w gruzach.

Współczesność
Siedlce to miasto na prawach powiatu na Podlasiu Południowym, między rzekami Muchawką i Helenką. Historycznie należało do ziemi łukowskiej (Małopolska). Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Stanowi ponadlokalne centrum gospodarcze, edukacyjne i kulturalne. W 1969 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska - dziś Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. W 1999 r. rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, obecnie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. W siedleckim Muzeum Diecezjalnym  znajduje się jedyny w Polsce obraz El Greco – Ekstaza świętego Franciszka.