WOŁOMIN

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1428-1501, gdy występuje ona pod nazwą Zacięciwa. Wołomin pojawia się w XVI w. - od nazwiska właściciela, Jana de Volumne, czyli Wołumińskiego. Aż do XIX wieku był tu tylko dwór, folwark i zagrody chłopskie. Zmiany przyszły po uruchomieniu w 1862 r. linii kolejowej warszawsko-petersburskiej i stacji.
W 1896 r. dobra wołomińskie kupił Henryk Konstanty Wojciechowski. W okresie międzywojennym rozwijał się tu przemysł, powstawały zakłady rzemieślnicze, sklepy, restauracje, hotel, kina. Działały organizacje społeczne i szkoły. W 1905 r. powstała Huta Szkła „Wołomin”. Swoisty mikroklimat sosnowy przyciągał spragnionych wypoczynku i rekreacji mieszkańców stolicy. Po I wojnie światowej zakończono budowę kościoła w stylu neogotyckim. Znaczną część ludności stanowili Żydzi. Mieszkali też Rosjanie, którzy uciekli przed rewolucją bolszewicką. Podczas II wojny światowej hitlerowcy Żydów umieścili w getcie założonym między Wołominem i Kobyłką, potem przetransportowali do getta warszawskiego i wywieźli do Treblinki.
Ważnym historycznie miejscem są pobliskie pola Ossowa, gdzie w doszło do „Cudu nad Wisłą” - najważniejszych walk Bitwy Warszawskiej 1920 r. Miasto było atakowane przez bolszewików, ale nie udało się im go zdobyć. W 1919 r. Wołomin otrzymał prawa miejskie.

Współczesność
Miasto Wołomin jest siedzibą powiatu wołomińskiego i gminy miejsko-wiejskiej. Należy do aglomeracji warszawskiej. Od centrum stolicy jest oddalony o ok. 20 km. Znajduje się przy linii kolejowej do Białegostoku.