MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Wołomiński Miejski Dom Kultury istnieje od 1995 roku w budynku dawnego Domu Kultury Huty Szkła. Aktualnie w placówce prowadzonych jest kilkanaście sekcji dla dzieci i młodzieży - zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne, plastyczne oraz wiele innych.

Informacje