Dom Pogumirskich

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Z 1888 r., ul. Niepodległości obok zespół ogrodowo-pałacowy