Spichlerz dworski w Lipinach

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Z ok. 1690 r., pozostałość po XVI-wiecznym gródku i XVII-wiecznym dworze obronnym w Lipinach (ul. Kolonia Gródek).