WYSZKÓW

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Historia
Historia tych terenów sięga okresu kultury epoki żelaza - między III w. p.n.e. a V w. n.e. W Polsce piastowskiej wyszkowskie bory, wraz z rzeką stanowiły podstawę egzystencji ludności i ochronę przed wrogami. U schyłku XI w., za panowania Bolesława II Śmiałego, teren Puszczy Białej należał do biskupów płockich, a Wyszków był osadą biskupią i ważnym centrum rynku lokalnego. W 1502 r. uzyskał prawa miejskie. U schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej nastąpiła stagnacja i Wyszków stawał się osadą rolniczą. Aby podnieść rangę miasta, biskup płocki wzniósł tu w 1793 r., na własny koszt, murowaną świątynię, ze szpitalem i szkołą parafialną.
Po upadku Powstania Styczniowego, w 1869 r. Wyszków utracił prawa miejskie. Bliskość Warszawy, dogodne położenie komunikacyjne oraz wybudowanie linii kolejowej i mostu „żelaznego”, pozwoliło na rozwój przemysłu. W 1906 r. powstała huta szkła. W sierpniu 1920 r. nadeszła inwazja bolszewicka. Wycofujące się oddziały polskie 11 sierpnia zniszczyły oba mosty na Bugu. Po nawale bolszewickiej Wyszków stał się największym ośrodkiem przemysłu w powiecie pułtuskim.

Współczesność
Po II wojnie światowej przywrócony został jego przemysłowy i rzemieślniczy charakter. Jest jednym z największych miast powiatowych woj. mazowieckiego. Założone w 1914 r., obecnie I Liceum Ogólnokształcące nosi imię Cypriana Kamila Norwida. Na terenie szkoły znajduje się pomnik, a przed budynkiem - popiersie poety. I LO współpracuje ze szkołami norwidowskimi. W parku miejskim stoi monumentalny pomnik Norwida.