CZARNOLAS

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Nazwa wsi pochodzi od niewystępujących już grądów jodłowych w rejonie Puszczy Kozienickiej, nazywanych „czarnym lasem”. Wieś istniała prawdopodobnie w XIV w., a w końcu XV w. przeszła w ręce Kochanowskich. Na miejscu posiadłości poety znajduje się park, a w nim neogotycka kaplica. Dworek Jana Kochanowskiego spłonął w 1720 r. W II połowie XVIII w. Czarnolas kupił książę Józef Aleksander Jabłonowski i to on rozpoczął starania o zachowanie dla potomnych pamięci o siedzibie poety.

Współczesność
Wieś w gm. Policzna w pow. zwoleńskim, gdzie jako dojrzały człowiek mieszkał i tworzył Jan Kochanowski.