KONSTANCIN JEZIORNA

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Nazwy Konstancin-Jeziorna zaczęto używać dopiero w 1969 r., kiedy połączony został Skolimów-Konstancin z Jeziorną i kilkoma okolicznymi wsiami. Na historię Konstancina-Jeziorny składają się więc losy kilku miejscowości. Jeziorna istniała już od średniowiecza. W 1760 r. powstał tu młyn z papiernią. Za nazwą Konstancin kryje się Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Skórzewska. Folwark leśny Konstancja wydzielił z dóbr Obory jej syn, hrabia Witold Skórzewski, który w 1897 r. oficjalnie przeznaczył je na tereny miejscowości letniskowej Konstancin. Na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele okazałych rezydencji zaprojektowanych we wszystkich modnych wówczas stylach: od neogotyku i neoklasycyzmu, przez architekturę dworkową, styl zakopiański, ale również wzory willi włoskich i zameczków nadreńskich, aż po secesję, modernizm i funkcjonalizm lat 30. W dwudziestoleciu międzywojennym był promowany jako miejsce dla elit kultury. Z kanalizacją i elektrycznością.

Współczesność
Konstancin-Jeziorna leży nad rzeką Jeziorką oraz jej dopływem, Małą. Otoczony jest kompleksami leśnymi. Jedyne uzdrowisko w okolicach Warszawy z pokładami wód mineralnych i tężnią. Działa tu kilka sanatoriów i centra rehabilitacyjne.