WILLA KURZA STOPKA

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Benedykt Hertz z Podkową Leśną związany był od 1930 roku. W drewnianym domu nazwanym „Kurzą Stopką” przy ulicy Sosnowej 39, mieszkał do końca swego życia 
Od roku 1932 mieszkał w Podkowie (z wyjątkiem paru wojennych lat, kiedy to Janina Niemyska dała Hertzom schronienie w Warszawie). Tu zmarł, ukończywszy pracę nad antologią bajek polskich, wydaną później przez PIW.
Domek „Kurza Stopka” zbudowany został z myślą o wypoczynku, jednak już w pierwszych latach pisarz przeniósł tu swą bibliotekę i tym sposobem wraz z żoną lekarką osiadł w Podkowie na stałe. Oboje doceniali zalety mieszkania za miastem.

Informacje