Kościół św. Krzysztofa

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Kościół patrona podróżnych, automobilistów i lotników (ul. Jana Pawła II). Zaprojektowany przez Brunona Zborowskiego. Zbudowany w 1933 roku dzięki m.in. funduszom Automobilklubu Polski oraz Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej; później rozbudowany. Interesujące rozwiązanie przestrzenne - otwarcie niewielkiego wnętrza kościoła na obrośnięte pnączami pergole, tworzące “zieloną nawę" (koncepcja kościoła-ogrodu w mieście-ogrodzie), zrealizowane częściowo. W ołtarzu fresk przedstawiający patrona, namalowany przez Jana Henryka Rosena (twórcę fresków w katedrze ormiańskiej we Lwowie), który zaprojektował także cztery witraże z wizerunkami świętych. Czarny marmur ołtarza i granit, z którego zbudowano schody zewnętrzne, pochodzą z rozebranego w latach dwudziestych soboru na Placu Saskim w Warszawie. Od strony północnej kopułowa kaplica z obrazem Matki Boskiej Dobrej Rady. We wnętrzu kościoła, na lewo od wejścia, pierwsza w Polsce tablica upamiętniająca Powstanie Węgierskie 1956 roku. W ogrodzie Pomnik Katyński, zwany Kalwarią Polską, autorstwa Jerzego Kaliny. Na murze kaplicy, od strony zewnętrznej, tablica poświęcona pamięci pracowników EKD, którzy zginęli podczas II wojny światowej.