Płyta pamiątkowa

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Płyta poświęcona polskim i węgierskim towarzyszom broni, poległym w Podkowie Leśnej w latach II wojny światowej (pl. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej).