Stawisko

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Dom zbudowany przez Stanisława Wilhelma Lilpopa w 1928 roku, Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, którzy mieszkali tu do końca życia. Obecnie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów