RADOM

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Nazwa Radom pochodzi prawdopodobnie od imienia Radomir. Pojawia się w bulli papieża Hadriana IV w 1155 r. W 2. połowie X w. powstaje gród obronny (Piotrówka). Stary Radom uzyskuje prawa miejskie w końcu XIII w. Ok. 1350 Król Kazimierz Wielki lokuje Nowy Radom w miejscu dzisiejszego Rynku. W końcu XIV w. jest on siedzibą powiatu i starosty. Otrzymuje przywileje handlowe, staje się miejscem zjazdów szlacheckich i sejmów. M.in. w 1505 r. w Radomiu uchwalona zostaje konstytucja „Nihil novi”. W l. 1613-1663 obraduje tu Trybunał Skarbowy Koronny. W 1767 r. odbywa się konfederacja radomska. Siedziba cyrkułu po 1795 r., departamentu (od 1809), stolica województwa (1815-37), guberni (1837-1915), powiatu po I wojnie światowej, ponownie województwa (1975-1998) i od 1998 siedziba powiatu.
Od poł. XIX w. rozwija się w Radomiu garbarstwo i odlewnictwo. W XX-leciu międzywojennym ważny ośrodek Centralnego Ośrodka Przemysłowego – w 1927 powstaje Państwowa Wytwórnia Broni. W okresie II wojny światowej siedziba dystryktu w Generalnym Gubernatorstwie.

Współczesność
Radom leży nad rzeką Mleczną, historycznie w Małopolsce. Ważny węzeł komunikacyjny drogowy i kolejowy. Największe po Warszawie miasto woj. mazowieckiego. Odbudowane po 1945 r. W okresie PRL były tu: ZM „Łucznik”, RZPS „Radoskór”, Radomska Wytwórnia Telefonów czy ZREMB. W 1976 r. miejsce masowych protestów robotniczych. Obecnie siedziba wielu instytucji o regionalnym znaczeniu. Organizator międzynarodowych pokazów lotniczych Radom Air Show. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy są dziś kulturową wizytówką miasta. Co roku, na przełomie października i listopada, Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego organizuje festiwal teatralny.