SYCYNA

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Pierwsza wzmianka o Sycynie (Szyczynie) pochodzi z 1191 r. Pierwszym znanym jej dziedzicem był, w 1418 r., Mikołaj de Szycina. W 1470 r. wieś została opisana przez Jana Długosza. W 1525 roku kupił ją Piotr Kochanowski. Tu w 1530 r. urodził się Jan.

Współczesność
Sycyna leży w pow. zwoleńskim. W 2002 r. została podzielona na Północną i Południową. Na szczęście obie wsie mają wspólną historię. Do tradycji nawiązują organizowane od wielu lat „Biegi Czarnoleskie" dla dzieci i młodzieży z Sycyny i okolic. Założone w 1999 r. Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna” kultywuje tradycje i dba o rozwój miejscowości. Prowadzi prace badawcze i naukowe, jest współorganizatorem poważnych konferencji i aktywizuje społeczeństwo.