Kościół ewangelicki

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Zbudowany w 1898 r. wg projektu Lessnera, w stylu neogotyckim. W latach 70. XX w. odkupiony ze składek mieszkańców na rzecz parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.

Informacje