PAŁACYK REPREZENTACYJNY KAROLA DITTRICHA

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Eklektyczny, z lat 1885-1890, typ neorenesansowej rezydencji w tzw. kostiumie francuskim. Obecnie w pałacyku znajduje się siedziba Muzeum Mazowsza Zachodniego.

Informacje