Resursa

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Zbudowana w latach 80. XIX w. placówka kulturalna dla lokalnej elity, w tym głównie dla urzędników fabrycznych, kadry inżynierskiej i okolicznej szlachty. Odbywały się tu m.in. przedstawienia teatralne, odczyty, bale i zabawy okolicznościowe, funkcjonowała biblioteka. Można było tu również zagrać w bilard. Na zewnętrznej ścianie tablica pamiątkowa poświęcona pierwszemu posiedzeniu Żyrardowskiej Rady Delegatów Robotniczych 19 września 1918 r. Przez wiele lat najbardziej reprezentacyjny budynek w Żyrardowie - są w nim piękne sale z dekoracjami neorenesansowymi. Obok znajduje się budynek dawnej kręgielni.

Informacje