Kościół baptystów

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Wzniesiony w 1895 r. Zbór baptystów w Żyrardowie istnieje do dziś.