Plac targowy

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Dawne targowisko położone na wprost byłej bramy wejściowej żyrardowskiej fabryki, wybrukowane „kocimi łbami". Było to również miejsce licznych manifestacji i wieców robotniczych. Odbył się tu m.in. pierwszy na terenie Mazowsza i Królestwa Polskiego strajk – strajk szpularek 23-28 kwietnia 1883 r. oraz inne wielkie manifestacje, m.in.: 1 maja 1891 r. oraz 26 grudnia 1905 r. W roku 1924 targowisko przeniesiono na tzw. „Wilczy Kierz" (teren obecnego targowiska miejskiego), a plac nazwano imieniem wojewody mazowieckiego Władysława Sołtana. Od 1928 r. plac Wolności, w czasie okupacji hitlerowskiej pl. Adolfa Hitlera, od 18 lutego 1945 r. do 1998 r. pl. Wolności. Obecnie pl. Jana Pawła II.