CIECHANÓW

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Pierwsze wzmianki o Ciechanowie pochodzą z 1065 roku. Jeden z najstarszych ośrodków gospodarczo-administracyjnych i grodów obronnych na Mazowszu. Prawa miejskie uzyskał w 1266 r. Był siedzibą kasztelanii. Okres jego intensywnego rozwoju to wiek XIV i XV. Odbywały się tu wówczas targi, zjazdy rycerstwa, budowano zamek, kościół i klasztor. Potem nastąpiły najazdy szwedzkie, liczne pożary, epidemia dżumy. Miasto zostało wyniszczone i spustoszone. Dopiero w drugiej połowie XIX w. historia się odmieniła. Rozpoczęła się budowa kolei nadwiślańskiej, powstał browar, cegielnia, cukrownia, młyny, szkoły. Kolejny kryzys ekonomiczny wystąpił w czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej włączony do III Rzeszy Ciechanów stał się miejscem terroru i eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej.

Współczesność
Położony nad Ładynią powiatowy Ciechanów (po reformie administracyjnej w 1975 r. był stolicą województwa ciechanowskiego) to dla turysty miasto cennych zabytków i ważnych obiektów kultury. Dwa najważniejsze miejsca to Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej i Muzeum Szlachty Mazowieckiej.