LASKI

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Laski to podwarszawska miejscowość w gminie Izabelin. Leży na skraju Puszczy Kampinoskiej. Hrabianka Róża Czacka, która w wieku 22 lat straciła wzrok, powołała Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a w 1921 roku, na terenie dawnego folwarku w Laskach podarowanego przez Antoniego Daszewskiego, założyła Zakład dla Niewidomych.
W czasie II wojny światowej znalazł tu schronienie m.in. kapelan obwodu Armii Krajowej, ks. Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Podczas Powstania Warszawskiego mieszkańcy Zakładu prowadzili szpital polowy. W czasach PRL był to ważny ośrodek katolickiej inteligencji, który przyciągał i chronił prześladowanych przez władze komunistyczne.

Współczesność
Dziś jest tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Gościli w nim i tworzyli znani polscy pisarze i publicyści, m.in. Antoni Słonimski, Jerzy Zawieyski, Stanisław Stomma, Zygmunt Kubiak, Marian Brandys, a także Zbigniew Herbert, Ewa Szelburg-Zarembina, Tadeusz Mazowiecki, ks. Jan Twardowski, Julia Prajs czy Adam Michnik. Laski to również ośrodek ewangelizacyjny. W domu rekolekcyjnym odbywają się spotkania i rekolekcje dla młodzieży i dorosłych, widzących i niewidomych z całej Polski.