OPINOGÓRA

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Pierwsza wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185 r. W zapisie występuje ona pod nazwą Opiogote. W dokumentach z XV w. nazywana jest Opinogórą i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną. Książę mazowiecki Bolesław IV zbudował tu zameczek myśliwski i 10 września 1454 r. w tym zamku zmarł. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony Opinogóra należała do dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe i nadawana była osobom zasłużonym dla tronu. Nazywała się wówczas Opinogórą Królewską. Nazwa miejscowości pochodzi rzekomo od nazwiska Opin. Taką wersję podał Zygmunt Krasiński w opowiadaniu „Pan trzech pagórków” (1828). 
W 1659 r. dobra opinogórskie król Jan Kazimierz nadał podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu jako starostwo niegrodowe. W pierwszej połowie XIX wieku gen. Wincenty Krasiński utworzył w Opinogórze ordynację, która przetrwała do końca II wojny światowej. Ostatnim ordynatem był Edward Krasiński. W XIX w. rezydencję Krasińskich w Opinogórze tworzyły trzy obiekty: neogotycki pałacyk z I połowy XIX w., neogotycka oficyna dworska z tego okresu oraz rozległy drewniany dwór z przełomu XVII/XVIII w. Dwór, przebudowywany w kolejnych latach, pełnił do końca XIX w. funkcję siedziby rodowej. W czasie I wojny światowej przez Opinogórę przebiegała linia frontu podczas bitwy przasnyskiej. Tutaj został rozbity niemiecki Korpus Zastrowa. Zniszczeniu uległa wówczas połowa zabudowań.

Współczesność
Gmina i miejscowość Opinogóra Górna leży w pow. ciechanowskim. Usytuowana jest na trzech wzniesieniach stanowiących część Wysoczyzny Ciechanowskiej. Ze starym parkiem w stylu angielskim i wieżą pałacyku Krasińskich, tworzy wyjątkowy akcent na tle równinnego krajobrazu Mazowsza. 
Dziś w Opinogórze, za sprawą Zygmunta Napoleona Krasińskiego, który był jej właścicielem, poety, jednego z naszych narodowych wieszczów, znajduje się Muzeum Romantyzmu, na które składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 21-hektarowego parku w stylu angielskim.