PŁOCK

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Płock uzyskał prawa miejskie w 1237 r. - jest najstarszym miastem na Mazowszu i jednym z najstarszych w Polsce. Był siedzibą biskupów, książąt mazowieckich i polskich władców, a w l. 1079-1138 - stolicą Polski. Leży na pograniczu Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego.

Współczesność
Współczesny Płock to miasto na prawach powiatu. Jest ośrodkiem atrakcyjnym turystycznie, z wieloma zabytkami, muzeami, teatrami i ogrodem zoologicznym. Honorowi obywatele miasta to m.in.: Józef Piłsudski (1921), Ignacy Mościcki (1928), Edward Rydz-Śmigły (1938), Władysław Broniewski (1950), Mira Zimińska-Sygietyńska (1985), Karl Dedecius (1994), Kazimierz Górski (2004), Jolanta Szymanek-Deresz (2010), Janina Fetlińska (2010), Tadeusz Mazowiecki (2011).