DWIE PRAGI

TRASA ŻÓŁTA
WARSZAWA

Marek Hłasko (1934-1969)
Pisarz i scenarzysta filmowy. Urodził się w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego przebywał wraz z matką w stolicy. Po jego upadku wyjechali do Częstochowy, Chorzowa, Białegostoku, by w marcu 1946 r. osiąść na kilka lat we Wrocławiu. W 1951 r. wrócił do Warszawy. Legendarna postać młodego pokolenia, symbol nonkonformizmu. W 1958 r. wyjechał do Paryża, następnie do Niemiec i Włoch. Wystąpił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim. Zmarł w nocy z 13 na 14 czerwca 1969 r. w Wiesbaden. W Polsce przez 20 lat obowiązywał zakaz druku jego utworów. Autor m.in. opowiadania Następny do raju, Bazy Sokołowskiej, Pierwszego kroku w chmurach, Pięknych dwudziestoletnich.