PLAC BANKOWY I OKOLICE

TRASA ŻÓŁTA
WARSZAWA

- Ogród Saski - położony między placem marszałka Józefa Piłsudskiego, placem Żelaznej Bramy, ul. Marszałkowską i ul. Królewską, pierwszy publiczny ogród miejski w Polsce, w śródmieściu Warszawy, na Osi Saskiej, założony w latach 1724-1748 dla króla Augusta II Mocnego jako ogród pałacu Saskiego. Zdewastowany w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794), częściowo zniszczony w czasie powstania warszawskiego, odtworzony po wojnie. 27 maja 1727 r. udostępniony przez króla mieszkańcom Warszawy. Mógł korzystać z niego każdy, kto był porządnie ubrany. W Ogrodzie Saskim znajdziemy pomnik Marii Konopnickiej.

- Plac Bankowy – położony w śródmieściu Warszawy, między aleją „Solidarności” i wylotami ulic Senatorskiej i Elektoralnej, powstał w 1825 r., w związku z budową w miejscu istniejących pałaców Leszczyńskich i Ogińskich trzech monumentalnych gmachów: pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, pałacu Ministra Skarbu oraz gmachu Giełdy i Banku Polskiego. Przed  Błękitnym Wieżowcem w 1993 r. został odsłonięty pomnik Stefana Starzyńskiego, a na miejscu zburzonego  w listopadzie 1989 r. pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w 2001 r. odsłonięto pomnik Juliusza Słowackiego, który w latach 1829-1831 pracował w pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

- Ul. Senatorska – biegnie od placu Bankowego, przez plac Teatralny do placu Zamkowego. Nazwa ulicy nawiązuje do prestiżu właścicieli znajdujących się tutaj pałaców oraz rezydencji z XVII i XVIII w., w tym Pałacu Blanka, gdzie zginął Krzysztof Kamil Baczyński.

- Ul. Przejazd - istniała w Śródmieściu, biegnąc niemal niczym obecna ulica Andersa wzdłuż soc-budynku z kinem „Muranów”. Stanowiła ważną linię obrony staromiejskiej, blokując ruchy nieprzyjaciela od strony ruin getta i Leszna. 16 sierpnia 1944 r. zginęli tu poeci, Zdzisław Leon Stroiński „Marek Chmura” i Tadeusz Gajcy „Topornicki”.

- Ul. Długa – jej początki sięgają średniowiecza jako traktu w kierunku Sochaczewa i Łowicza. 26 marca 1943 r., u zbiegu ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewek miała miejsce akcja pod Arsenałem. Podczas powstania warszawskiego na ulicy i w jej najbliższym sąsiedztwie toczyły się ciężkie walki.