RYNEK STAREGO MIASTA

TRASA ŻÓŁTA
WARSZAWA

Rynek Starego Miasta został ukształtowany na przełomie XIII i XIV w. przy lokacji miasta. Służył do celów handlowych, ale miały tu też miejsce ważne wydarzenia historyczne, wystąpienia polityczne, manifesty i publiczne egzekucje. Podczas powstania warszawskiego kamienice przy rynku zostały w większości zniszczone. W latach 1949-1953 budynki pieczołowicie zrekonstruowano z użyciem ocalałych elementów kamieniarskich. Na środku rynku stoi pomnik Syrenki, która stała się godłem i opiekunką miasta. W pobliżu rynku: barbakan, dzwon na ulicy Kanonia, staromiejskie mury, widok na Wisłę z tarasu na Gnojnej Górze, Archikatedra.