GŁUCHY

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Młyn motorowy powstał w 1924 roku. Ściany trójkondygnacyjnego budynku produkcyjnego, w części podpiwniczonego, wzniesiono z betonowych bloczków. W 1928 roku sprowadzono silnik gazowy szwajcarskiej Fabryki Lokomotyw i Maszyn Winterthur. Zamontowano trzy mlewniki z przełomu XIX i XX wieku, dziś bardzo rzadkie w kraju zabytkowe urządzenia do produkcji mąki, wyprodukowane w Lwówku Wielkopolskim, Pardubicach i Warszawie. Inne unikalne maszyny w młynie to: łuszczarka bębnowa (kaszak), śrutowniki, odsiewacze (graniaste, płaskie), systemy transportu zboża i mlewa (grawitacyjny, kubełkowy, ślimakowy). Wewnątrz budynku są elewatory zbożowe i zbiorniki na produkty przemiału. Młyn pracował do 1968 roku, obecnie organizowane są tu imprezy cykliczne.