Dom Podhorskich

TRASA CZERWONA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

Z ok. 1890 r.,