BRWINÓW

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Pisemna wzmianka o Brwinowie (Brwinowo lub Brwynowo) pochodzi z roku 1406. To informacja o płatności przez wieś dziesięciny na rzecz kanoników czerskich, opisana w „Dziejach Archidiecezji Poznańskiej” i mapka Archidiakonatu Czersk z XIII w., na której jest zaznaczony Brwinów z kościołem parafialnym. Nazwa miejscowości występuje też w akcie erekcyjnym ogłoszonym przez biskupa poznańskiego. Wg historyków nazwa pochodzi od staropolskiego birzwa – belka, tram, drzewo, gwarowe: berwina, kładka. Wg tradycji źródłosłów miałby się wywodzić od określenia „borowy nów”.
14 czerwca 1845 r. przez Brwinów przejechał pierwszy pociąg Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, co przyspieszyło rozwój miejscowości. W 1927 r. otrzymała ona status letniska. W 1929 r. odwiedził je nawet prezydent Rzeczypospolitej, Ignacy Mościcki. Prawa miejskie Brwinów uzyskał  w 1950 r.

Współczesność
Brwinów - w powiecie pruszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej, 25 km od centrum Warszawy. Wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej. Bardzo aktywne jest Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Ma ono siedzibę w willi „Zagroda”, która należała do Zygmunta Bartkiewicza. Jest w niej też muzeum przechowujące pamiątki po artyście.