PODKOWA LEŚNA

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Powstanie miasta-ogrodu jest związane bezpośrednio z Elektryczną Koleją Dojazdową (obecnie Warszawska Kolej Dojazdowa), budowaną w latach 20. XX w. Skutkiem tego jest specyficzny plan urbanistyczny oparty na koncentrycznych ulicach-alejach wokół dworca kolejki. Po Powstaniu Warszawskim miejscowości leżące na linii kolejki EKD, w tym Podkowa Leśna, przyjęły dziesiątki tysięcy uchodźców z Warszawy. Ponieważ znalazła się tam znaczna część dowództwa AK, nazywane były „Małym Londynem”.
W roku 1981 Podkowa Leśna została wpisana do rejestru zabytków. Wśród mieszkańców nie brakowało i nie brakuje ludzi wybitnych, znanych, zasłużonych. Należy do nich pisarz, Jarosław Iwaszkiewicz, który zamieszkał w należącej do jego żony Anny posiadłości. W ich domu w Stawisku jest Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Stawisko od początku było ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, miejscem spotkań artystów, zwłaszcza literatów i muzyków. W okresie przedwojennym bywali tu m.in. Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Stanisław Baliński, Józef M. Rytard, Karol Szymanowski. W latach okupacji dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów stał się miejscem schronienia i oparcia dla wielu osób, m.in.: Czesława Miłosza, Stanisława Dygata, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leona Schillera, Stanisława Piętaka, Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panufnika. Po Powstaniu Warszawskim zatrzymali się tu na dłużej: Pola Gojawiczyńska, Jerzy Andrzejewski, Władysław Tatarkiewicz, Adam Grzymała-Siedlecki, Roman Jasiński, Jerzy Waldorff.
Z kolei Szklana Willa należała do pisarki i tłumaczki Ireny Krzywickiej.

Współczesność
Podkowa Leśna należy do aglomeracji warszawskiej i jest uważana za jedno z najbardziej urokliwych miejsc w pobliżu stolicy. W 1981 r. została wpisana do rejestru zabytków.