PODKOWA LEŚNA

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Benedykt Herz (1872-1952)
Pisarz, satyryk, dziennikarz, tłumacz, działacz społeczny, współpracownik postępowych tytułów prasowych, redaktor naczelny Przeglądu Wileńskiego. Tworzył satyry polityczne i obyczajowe oraz bajki dla dzieci. Od 1932 r. do końca życia mieszkał w drewnianym domu przy ulicy Sosnowej 39 w Podkowie Leśnej.