SKARYSZEW

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Pierwszy przekaz o Skaryszewie pochodzi z 1198 r. i dotyczy przejścia osady na własność klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Kazimierz II Sprawiedliwy dał osadzie tzw. wolność targową w drugiej połowie XII w. Prawa miejskie otrzymała ona w 1264 r. Od 1432 r. do tej pory odbywają się w Skaryszewie „wstępy”, czyli jarmarki konne. Przed 1618 r. powstał ratusz, a w 1629 r. - szpital. Potem nastąpiły pogromy i pożary. W XVIII w. - ożywienie gospodarcze. Utracone w 1870 r. prawa miejskie Skaryszew odzyskał w 1920 r. Okres międzywojenny XX w. to czas rozwoju demograficznego i gospodarczego. II wojna światowa przyniosła duże zniszczenia, przesiedlenie Żydów z Przysieka, powstanie getta.
W tym mieście Jarosław Iwaszkiewicz umieścił akcję opowiadania „Kościół w Skaryszewie” (1968). W 1969 r. powstała etiuda szkolna „Kościół w Skaryszewie” w reżyserii Władysława Wasilewskiego, a w 1981 r. na podstawie opowiadania Stanisław Różewicz nakręcił film pt. „Ryś”.

Współczesność
Skaryszew (d. Skaryszów) leży nad rzeką Kobylanką. To jedno z najstarszych miasteczek na południowym Mazowszu, w bliskim sąsiedztwie Radomia.