ZWOLEŃ

TRASA NIEBIESKA
POŁUDNIOWA

Historia
Położony w woj. mazowieckim Zwoleń historycznie należy do Małopolski, do ziemi sandomierskiej i miał silne związki z tym regionem. Król Władysław Jagiełło wydał przywilej dopuszczający założenie Zwolenia na gruncie wsi Gotardowa Wola. Dokumenty lokacyjne pochodzą z 1425 r. W XVI wieku przez miasto przebiegał szlak komunikacyjny z Lublina do Radomia i Wielkopolski. W 1555 r. rzemieślnicy ze Zwolenia otrzymali prawo zrzeszania się w cechy. W l. 1566-1575 prebendarzem miejscowej parafii był Jan Kochanowski. Po upadku insurekcji kościuszkowskiej i III rozbiorze Polski Zwoleń należał zaboru austriackiego. Od 1815 r. - do Królestwa Polskiego. Władze carskie zdegradowały Zwoleń do miasta-osady. Dopiero w 1925 roku odzyskał prawa miejskie.

Współczesność
Siedziba powiatu i gminy Zwoleń. Położone nad rzeką Zwolenką, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, historycznie w Małopolsce.