GOŁOTCZYZNA

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Nazwa „Gołotczyzna” pochodzi od słowa „gołota”, człowieka wolnego, ale bez ziemi. Tak określano ubogą szlachtę zamieszkującą te tereny w czasach, gdy powstała wieś. W 1757 r. Gołotczyznę, od Wawrzyńca Celińskiego, skarbnika czernichowskiego, kupił Florian Antoni Ostaszewski, skarbnik bracławski, a następnie wojski ciechanowski. Jego synami byli: poseł na Sejm Czteroletni Nereusz Ostaszewski i biskup płocki Tomasz Ostaszewski. Następni właściciele pozostają nieznani (prawdopodobnie w I poł. XIX w. nadal byli to Ostaszewscy). 
W 1880 r. majątek ziemski w Gołotczyźnie nabyła Aleksandra Bąkowska, przeznaczając go na cele społeczne. W 1909 r. założyła szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich. W 1913 r. zainaugurowała działalność szkoła męska nazwana przez Świętochowskiego „Bratne”. Jej wychowankowie mieli być „dla ludu synem, dla ziemi bratem”. Na działalność szkoły Aleksandra Bąkowska przekazała 70 morgów ziemi.

Współczesność
Gołotczyzna to wieś położona w gminie Sońsk nad rzeką Soną, ok. 11 km na południowy wschód od Ciechanowa. Sąsiaduje z: Sońskiem, Marusami, Strusinem, Damiętami. Wieś stanowi lokalny ośrodek kulturalno-oświatowy. Inauguracja pierwszego po wojnie roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego nastąpiła już jesienią 1945 r.