SARBIEWO

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Wieś Sarbiewo była notowana już w 1403 r. Przepływająca przez nią niewielka rzeczka Raciążnica, dopływ Wkry, już w średniowieczu często występowała z brzegów, rozlewając się na łąki, zatapiając mazowieckie wierzby i nieraz podchodząc pod drewniany kościół z cmentarzem. Ponad sto lat temu, po drugiej stronie rzeki, naprzeciw barokowej świątyni, stał jeszcze szlachecki drewniany dwór z obszernym dziedzińcem, sadem i folwarkiem. Była też karczma, kuźnia i jedenaście chałup. Sarbiewscy pozbyli się majątku w l. 1816-1838, a może jeszcze wcześniej.

Współczesność
Administracyjnie Sarbiewo leży w woj. mazowieckim, pow. płońskim, gm. Baboszewo z parafią św. Antoniego. Do 1954 r. - siedziba wiejskiej gminy Sarbiewo. Nie ocalał dwór z dziedzińcem, ani jedna okalająca go lipa i ani jedno drzewo owocowe z przydworskiego sadu. Niektórzy mieszkańcy potrafią jednak wskazać miejsce, gdzie stał.