ZABORÓW

TRASA ZIELONA
PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

Historia
Historia osadnictwa w tym rejonie sięga okresu od I w. p.n.e. do IV w. n.e., ale pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1239 i dotyczą Ścibora z Zaborowa w Ziemi Warszawskiej w Księstwie Mazowieckim. Wieś należała do Zaborowskich herbu Rogala. Parafia powstała w XIV lub XV w. Pierwszy, drewniany kościół spłonął w 1700 r., kolejny przetrwał do 1790 r. Rok później powstał kościół murowany.
U kolejnych właścicieli Zaborowa, Izbińskich, gościła pisarka Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. W l. 1901-1903, na miejscu dworu Izbińskich, wzniesiony został pałac w stylu eklektyczno-secesyjnym. Architekci połączyli elementy stylu barokowego z klasycystycznym. Z okien pałacu roztaczał się widok na park zaprojektowany w typie ogrodu francuskiego, który przechodził w park krajobrazowy. Istniejące do dzisiaj stawy to pozostałość po młynie wodnym.
Następnym dziedzicem dóbr zaborowskich był Leon Feliks Goldstand, potem jego córka, Janina Górska. Po wybuchu wojny w pałacu stacjonowały wojska niemieckie. W 1945 r. dobra zaborowskie przeszły na własność państwa. Był tu PGR. W roku 1968 pałac przejęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dziś ponownie jest prywatny. Wraz z parkiem i stawami, znalazł się w rejestrze zabytków.

Współczesność
Od 1998 r. wieś Zaborów leży w gm. Leszno, w pow. warszawskim zachodnim, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. 3 listopada 1983 r. Matka Teresa z Kalkuty otworzyła Dom Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, który mieści się w Feliksowie. Jest to dom formacyjny, w którym przebywa około 40 misjonarek. W 2002 r. odbyła się renowacja kościoła i plebanii.